CHESTIONAR EVALUARE
PACIENȚI ELIT MEDICAL S.R.L.
ÎN CONTEXTUL ACTUAL DE RĂSPÂNDIRE A INFECȚIEI CU CORONAVIRUS (COVID 19)

Către toți pacienții ELIT MEDICAL S.R.L.,
Preocuparea pentru siguranța pacienților și salariaților noștri reprezintă pilonul principal al tuturor programelor și
activităților derulate de ELIT MEDICAL S.R.L.
ELIT MEDICAL S.R.L. pregătește și adoptă în permanență măsuri care să ducă la îmbunătățirea calității îngrijirilor și la
controlul riscului de infecție.
În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (COVID 19) și în vederea adoptării unor măsuri
de prevenire și protecție a tuturor persoanelor care lucrează și acționează în numele ELIT MEDICAL S.R.L.
Prezentul chestionar va fi completat cu maxim 72 ore înaintea efectuării unui serviciu în cadrul clinicii Elit Medical.
În caz contrar acesta nu va fi considerat valabil!

  Vă rugăm bifați:


  Informațiile solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu respectarea strictă a principiilor legate de drepturile fundamentale.
  Scopul colectării informațiilor din prezentul formular este acela de a avea permanent o imagine clară asupra stării de sănătate a tuturor pacienților și salariaților ELIT MEDICAL în contextul actual și pentru a preîntâmpina riscul de infecție cu coronavirus, cu respectarea principiilor Regulamentului și în temeiul art. 6 alin. 1 lit. d) coroborat cu art. 9 alin. 2 lit. c), g) h), și i) din Regulament.

  ELIT MEDICAL SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopurilor indicate mai sus.

  Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate beneficiază de toate drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016 - inclusiv de acelea de modificare, intervenție și opoziție iar exercitarea acestor drepturi se face in conditiile Politicii de confiedentialitate, printr-o cerere semnată, datată și scrisă adresată operatorului de date – ELIT MEDICAL S.R.L.

  Sunt conștient că un refuz de a completa chestionarul poate provoaca refuzul conducerii ELIT MEDICAL S.R.L. de a-mi permite accesul în clinică și contactul cu personalul medical.

  Am completat prezentul formular pe proprie răspundere – fiind conștient că orice declarație inexactă precum și furnizarea de informații false se pedepsește conform art. 326 din Noul Cod Penal - Fals în declarații și în contextul național și mondial actual poate constitui infracțiunea prevăzută de art. 352 din Noul Cod Penal – Zădărnicirea combaterii bolilor.