CARD FIDELITATE ELIT MEDICAL

REGULAMENT OFICIAL

Cardul de fidelitate Elit Medical este disponibil in  cadrul clinicii Elit Medical. Clientul poate beneficia de acest card in urma efectuarii unei consultatii la orice specialitate sau in urma efectuarii de analize medicale in cadrul clinicii Elit Medical, in valoare de minim 100 lei.Cardul de fidelitate Elit Medical ofera participantilor un discount prin acumulare de puncte de fidelitate la plata serviciilor achizitionate in cadrul clinicii Elit Medical, puncte care se pot utiliza pentru a achita ulterior alte servicii.Se acumuleaza puncte in valoare de 5% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie; fiecare punct acumulat reprezinta 1 leu.

Nu se acorda puncte pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau cu card bancar, si nu se pot acumula/utiliza puncte pentru servicii care fac obiectul altor reduceri sau promotii.

Regulament

SECTIUNEA 1: Organizatorul si informarea participantilor la program:

Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de Elit Medical S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Vasile Lupu nr.2, bloc 32 E si F – parter, punct de lucru in  Bulevardul Republicii, nr 143, bl 31 B1-B2, parter, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1267/2006, cod unic de inregistrare 18745548, reprezentata prin Filip Marilena Iuliana – Administrator .

Clientii Elit Medical care beneficiaza de acest card sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos – denumit in continuare „Regulament Oficial”. Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, la sediul clinicii Elit Medical si la punctul de lucru sau pe website-ul www.elitmedical.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

 

SECTIUNEA 2: Zona de desfasurare a programului:

Programul este organizat si se desfasoara doar in cadrul clinicii Elit Medical.

 

SECTIUNEA 3: Durata programului:

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 20.06.2019 si are durata nelimitata in timp. Elit Medical are dreptul sa hotarasca, in orice moment, incetarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Elit Medical cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4: Conditii de participare:

Poate fi membru al programului de fidelitate Elit Medical orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania si a implinit 16 ani. La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu datele reale si citet. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu (localitate, strada, numar, judet/sector), e-mail, numar de telefon, numar card, data, semnatura.

Formularul de inscriere in program se completeaza si se preda la sediul clinicii Elit Medical. Formularul nesemnat sau continand date incomplete nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea eliberarii cardului de fidelitate.

 

SECTIUNEA 5: Cardul de fidelitate Elit Medical:

Cardul Elit Medical este disponibil la sediul clinicii Elit Medical din localitatea Ploiesti, Str. Vasile Lupu nr. 2, bloc 32 EF-parter si la punctul de lucru din B-dul Republicii nr. 143, bloc 31B1-B2, parter. Clientul poate beneficia de cardul Elit Medical in urma efectuarii unei consultatii la orice specialitate sau in urma efectuarii de analize medicale in cadrul clinicii Elit Medical, in valoare de minim 100 lei.

Cardul de fidelitate Elit Medical ofera participantilor un dicount prin acumulare de puncte de fidelitate la plata serviciilor achizitionate in cadrul clinicii Elit Medical, puncte care se pot utiliza pentru a achita ulterior alte servicii. Se acumuleaza puncte in valoarea de 5% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie; fiecare punct acumulat reprezinta 1 leu. Nu se acorda puncte pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau cu card bancar, si nu se pot acumula/utiliza puncte pentru servicii care fac obiectul altor reduceri sau promotii.

Procentul numarului de puncte acumulate poate fi modificat de Organizator periodic si va fi comunicat in regulamentul actualizat pe site-ul www.elitmedical.ro sau la sediul clinicii.

 

SECTIUNEA 6: Folosirea cardului de fidelitate Elit Medical:

Pentru utilizarea punctelor acumulate, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de Card Fidelitate Elit Medical.

 

SECTIUNEA 7: Cardurile deteriorate, pierdute sau furate:

Daca un card Elit Medical s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anuntat imediat la numarul de telefon 0244595038. Odata cu instiintarea se va comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card.

 

SECTIUNEA 8: Functionarea serviciului de relatii cu clientii:

Posesorii de card pot obtine informatii referitoare la functionarea programului de fidelizare si folosirea cardului apeland numarul de telefon 0244595038. In scopul protejarii datelor personale ale participantilor la programul de fidelitate, Organizatorul va solicita anumite informatii pentru a stabili identitatea clientului. Daca Organizatorul nu a stabilit in mod corespunzator identitatea Participantului el este indreptatit sa refuze furnizarea de informatii.

 

SECTIUNEA 9: Protectia datelor cu caracter personal din perspectiva Regulamentului European nr. 2016/679:

Prezentul Regulament Oficial sta in mod gratuit la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat in cadrul clinicii Elit Medical si pe site-ul www.elitmedical.ro

Participarea la Programul de fidelitate implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament Oficial. ELIT MEDICAL se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil din data de 25 mai 2018.

Organizatorul ELIT MEDICAL – prelucreaza date cu caracter personal cu privire la participanti în vederea indeplinirii unor operatiuni si scopuri legitime legate de desfasurarea activitatilor de acordare de reduceri la serviciile clinicii, de marketing si publicitate specifice derularii activitatii si in baza consimtamantului acordat de persoanele fizice in momentul completarii Formularului de inscriere in programul Card Fidelitate Elit Medical.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate si prelucrate in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la participanti, persoane fizice vizate, clienții ELIT MEDICAL se refera la: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu (localitate, strada, numar, judet/sector), e-mail, numar de telefon, numar card, data, semnatura. ELIT MEDICAL garanteaza ca in cadrul acestui Program de Fidelitate nu se prelucreaza date cu caracter special (date medicale).

Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de legislatia in vigoare. Informatiile vor fi folosite in scopul unor actiuni de marketing si publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidelitate, acordarea unor reduceri la serviciile oferite de ELIT MEDICAL, in baza cardurilor de fidelitate conform politicii ELIT MEDICAL si a notificarii dumneavoastra despre serviciile clinicii noastre.  Pacientii ELIT MEDICAL care detin cardul de fidelitate pot primi informatii referitoare la programe speciale de preventie, diverse specialitati medicale, servicii noi din sfera analizelor medicale sau diferitelor specialitati medicale, inclusiv evenimente pe teme medicale organizate de ELIT MEDICAL.

Fiecare card de fidelitate eliberat va avea atribuit un numar pentru identificare. Cardurile de fidelitate pot fi transmise si utilizate de catre membrii de familie ai titularului cu conditia completarii formularului de inscriere de catre fiecare membru de familie.

De asemenea, datele privind istoricul serviciilor accesate vor fi prelucrate prin intermediul deciziilor automate in interesul legitim al Operatorului – ELIT MEDICAL de a imbunatati calitatea relatiei cu pacientii.

ELIT MEDICAL va prelucra datele cu caracter personal care fac obiectul Regulamentului Card Fidelitate Elit Medical pana la solicitarea persoanei vizate de retragere a consimtamantului.

ELIT MEDICAL va inceta prelucrarea datelor personale in scopul acordarii beneficiilor in baza cardului de fidelitate, de indata ce persoana isi va retrage consimtamantul acordat pentru utilizarea datelor sale in acest scop.

De asemenea, in cazul in care pacientul si-a exprimat consimtamantul prin completarea formularului de inscriere a datelor sale pentru ca numarul de telefon si/sau adresa sa de email sa fie prelucrate si in scop de marketing direct, ELIT MEDICAL va prelucra aceste date in vederea transmiterii de informatii cu privire la diverse campanii promotionale/oferte pacientilor clinicii prin SMS si Newsletter.

ELIT MEDICAL va inceta prelucrarea datelor personale in scop de marketing de indata ce persoana vizata isi va retrage consimtamantul acordat pentru utilizarea datelor sale in acest scop sau se va opune prelucrarii datelor sale.

ELIT MEDICAL aduce la cunostinta fiecarei persoane vizate ca beneficiaza in mod gratuit de urmatoarele drepturi in conformitate cu Regulamentul european 2016/679.

 • Dreptul de retragere a consimtamantului acolo unde prelucrarea se face in baza consimtamantului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de stergere („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrarii;
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizata catre alt operator;
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa justiției;
 • Dreptul de a formula o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere.

Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul privind prelucrarea datelor personale, fara ca retragerea sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului, pana la acea data.

Furnizarea datelor cu caracter personal solicitate prin formularul de inscriere are un caracter obligatoriu. Refuzul de a pune la dispozitia clinicii  aceste date duce la imposibilitatea eliberarii cardului de fidelitate. Clinica garanteaza ca datele solicitate prin formularul de inscriere nu se  transfera în strainatate.

ELIT MEDICAL aduce la cunostinta fiecarei persoane fizice vizate faptul ca:

 • Daca doreste sa isi exercite drepturile, o poate face prin inregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/punctul de lucru al ELIT MEDICAL R.L. sau printr-o cerere scrisa transmisa adresa de e-mail dpo@elitmedical.ro
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista si excepții, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa se poata decide daca aceasta este intemeiata sau nu, informand persoanele vizate despre aceasta ;
 • Clinica va incerca sa raspunda solicitarii acesteia in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in functie de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica intr-un termen util.

ELIT MEDICAL S.R.L. informeaza participantii ca la nivelul Romaniei functionează Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) si ca aveti dreptul sa depuneti o plangere atunci cand considerati ca v-au fost incalcate drepturile, accesand site-ul web www.dataprotection.ro.

SECTIUNEA 10: Regulamentul oficial:

 Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant in cadrul clinicii Elit Medical. Pentru informatii suplimentare, se poate apela numarul de telefon 0244595038 sau accesa adresa de site www.elitmedical.ro  Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.