La clinica Elit Medical din Ploieşti vă oferim consultaţii medicale decontate de CAS dupa cum urmează:

 

Dr. Filip Marilena Iuliana – Diabet Zaharat, cod parafă 958521

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
0815 – 1515 1015 – 1915 0830 – 1430 0830 – 1430 0830 – 1530

 

Dr. Dăscălescu Oana-Cristina – Diabet Zaharat, cod parafă D38997

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1100 – 1800 1100 – 1800 0900 – 1600 0900 – 1600 0900 – 1600

 

Dr. Spânu Irina Ioana – Diabet Zaharat, cod parafă F16475

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
0830 – 1530 0730 – 1430 1300 – 2000 0730 – 1430 0730 – 1430

 

Dr. Pandia Emil – Cardiologie, cod parafă F24615

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1200 – 2000 1430 – 2030 0800 – 1500 1430 – 2030 1200 – 2000

 

Psiholog Cătălin Cristina

Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
1730 – 1900 1730 – 1900 1730 – 1900 0800 – 0930 0800 – 0930

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Pachetul minimal de servicii
Denumire serviciu medical

 

Număr puncte

 

Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)

 

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)

 

Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)

 

c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)

 

16.20 4 64.80 77.76
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale 10.80 4 43.20 51.84
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12.80 4 51.20 61.44

 

 

Aprobat,

Filip Marilena Iuliana

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Serviciile de sănătate conexe actului medical
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical Număr puncte Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3
    g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie:consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat 30 puncte/şedinţă 4 120
    k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19
    Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea  psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică, pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 30 puncte/şedinţă 4 120

 

 

Aprobat,

Filip Marilena Iuliana

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/ terapeutică/ tratamente/ terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
  c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x
1 EKG standard cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
2 determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
3 teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatori) neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL, medicină fizică şi de reabilitare 10 4 40 48
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte  x x x x x
4 tensiune arterială continuă – holter TA cardiologie, medicină internă 20 4 80 96
    G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte x x x x x
5 administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) toate specialităţile, medicină fizică şi de reabilitare 7 4 28 33.60
    H. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x x x x x
6 administrare tratament prin puncţie intravenoasă toate specialităţile, inclusiv medicină fizică şi de reabilitare 11 4 44 52.80

 

 

Aprobat,

Filip Marilena Iuliana